ATrain Privacy Policy

Last update: 2024-07-08

The apps ATrain and ATrain Lite, developed and maintained by Rens Bloom, confirm to GDPR and AVG regulations. Only a minimal amount of data is collected.

Collected data

Your data is never shared with third parties. By default, I and my systems do not inspect any user data that is collected by my server.
Only in case of a user sending a bug report, I inspect usage data in the server logs to see if technical errors occur on some specific user queries in the app.

All data is automatically deleted after a maximum of two weeks.

The following data may be temporary collected by my server and automatically deleted after a maximum of two weeks:


The server keeps all this data in daily logs containing all performed user requests, including the location data. This data is never shared with third parties and all logs will be cleared automatically after a maximum of two weeks.

OpenStreetMap

The app makes use of tile server from the OpenStreetMap foundation for showing a map. For all requests in the app to OpenStreetMap, the OpenStreetMap Foundation collects similar data.
The full privacy policy from the OpenStreetMap foundation can be found on https://osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Contact

For questions about the privacy policy, you can contact me by sending an email to Rens.Bloom@gmail.com.

ActuTrein Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 08-07-2024

De apps ActuTrein en ActuTrein Lite, ontwikkeld en onderhouden door Rens Bloom, voldoen aan GDPR en AVG-richtlijnen. Enkel een minimale hoeveelheid data wordt verzameld.

Verzamelde gegevens

Uw gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen. Normaal gesproken inspecteren ik en mijn systemen geen gebruikersgegevens.
Alleen in het geval van een bugmelding door een gebruiker, inspecteer ik de verzamelde gegevens in de serverlogboeken om te kijken of er technische fouten optreden bij specifieke gebruikersverzoeken in de app.

Alle gegevens worden automatisch verwijderd binnen maximaal 2 weken.

De volgende gegevens kunnen tijdelijk worden verzameld en automatisch verwijderd na maximaal 2 weken:


De server houdt een log bij van alle serveraanvragen, inclusief de locaties die zijn verstuurd naar de server. De data wordt nooit gedeeld met derden en automatisch verwijderd na maximaal twee weken.

OpenStreetMap

De app maakt gebruik van de tegelserver van de OpenStreetMap Foundation voor het weergeven van een kaart. Voor alle verzoeken in de app aan OpenStreetMap verzamelt de OpenStreetMap Foundation soortgelijke gegevens.
Het volledige privacybeleid van stichting OpenStreetMap kunt u vinden op https://osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Contact

Voor vragen over de privacy policy, kunt u mij contacteren per email op Rens.Bloom@gmail.com.