This app confirms to GDPR and AVG regulations.

Collected data

When location usage is enabled in the app, the app sends this data to our server to obtain nearest train station. No device or tracking id will be sent.
The server keeps a log of performed requests, including the location data. The only goal is to reproduce any bug if the server reports an error. All logs will be cleared automatically after a maximum of two weeks.


Deze app voldoet aan GDPR en AVG-richtlijnen.

Verzamelde data

Als locatie-ondersteuning aan staat in de app, dan stuurt de app de gebruikerslocatie naar de server om het dichtbijzijnde treinstation te vinden. Geen device of tracking identificatie wordt meegestuurd.
De server houdt een log bij van alle serveraanvragen, inclusief de locaties die zijn verstuurd naar de server. Het enige doel hiervan is het kunnen reproduceren van bugs als de server een foutmelding rapporteert. Alle logs worden binnen twee weken automatisch verwijderd.